Om Randi Lee

Siden min certificering i 2003 har jeg arbejdet som psykoterapeut og underviser.

Min interesse for psykologi og mennesker har altid gået hånd i hånd med interessen for ånd og mysteriet om eksistensen. Eksistentielle spørgsmål som mening med livet, døden, fri vilje, tro og eksistentiel ensomhed og længsel har været en stor drivkraft i min måde at anskue både privat-og arbejdslivet. Jeg har mediteret siden 1992 og med årene har min meditative praksis afstedkommet en psykoterapeutisk praksis, hvis fokus er non dual. Se beskrivelse under menuen Min tilgang til terapien. 

Under min uddannelse, som psykoterapeut, tog jeg et semester på Bath Spa University i England. Her skrev jeg bladt andet opgave om Carl Rogers (Carl R. Rogers 1902 – 1987 var en indflydelsesrig amerikansk psykolog og en af grundlæggerne af den humanistiske psykologi. Rogers anses endvidere for at være en af grundlæggerne af psykoterapiforskningen.) I bakspejlet kan jeg se, at hans tilgang, indsigt og forskning i det psykoterapeutiske arbejde, har dannet grundlaget og rammen for mit professionelle fundament og virke som psykoterapeut.

Mine nulevende spirituelle inspirationskilder er; Margit Madhurigma Rigtrup, Claire Zammit, Katie Hendricks, Lisa Cairns, Jes Bertelsen, A.H. Almass, Ken Wilber, Adyashanti og Rupert Spira. I 2016 afsluttede jeg en længerevarende spirituel lærer-elev relation til den Canadiske filosof John De Ruiter.

Jeg har siden bruddet med den canadiske lærer, været optaget af relationen mellem spirituel-lærer og elev, som fænomen. Hvad er essensen i relationen ? Hvad ligger der egentlig bag ideen om et menneske, udenfor os selv, kan oplyse os ? Hvad skal der til for at vi endelig begynder at tro på vores egen indre “sat Guru” “Sande indre vejleder” ? Er det nødvendigt at have en levende spirituel mester, når vi længes efter at vågne til den virkelige virkelighed ? Hvad skal der til for at leve vores sande natur/ autentiske Selv/ Det dybeste vi er vågnet til ? Hvilke dybe- psykologiske og ubevidste kræfter er tilstede hos læren, såvel som hos eleven ? Hvis du er interesseret i emnet kan nedenstående blog måske inspirer dig:

http://beyondthegurugame.com/

I overstående undersøgelse, er jeg fundet ind til min indre vise vejleder og den spirituelle søgen er slut. Jeg oplever mig ikke længere et spirituel søgende menneske. Jeg er et menneske og et åndelig værens- væsen med en åben, nysgerrig og taknemmelig tilgang til livet. Hver dag leger jeg mig frem til, hvordan skabelsen kan udtrykke sig igennem den her krop. Hver dag er ny og jeg opdager nye måder hvorpå mit potentiale, som kvinde og som menneske, kan udfolde sig i samspil med andre mennesker. Glæden ved livet og andre mennesker er stor og eksistentielle spørgsmål som, mening, vilje, ensomhed og døden, er ikke længere tunge spørgsmål,  jeg søger svar på udenfor mig selv, men livsvilkår. Livsvilkår og daglig inspiration til det levende liv.

Andre inspirations kilder for mig er forfattere som; Ph.D. Berdadette Roberts (What is self ?) Hildegård, Teresa af Avila, J. Anker Larsen, Rumi, Meister Eckehart, Frans af Assisi, Osho, Ramana Maharashi, Sri Nisargadatta blandt mange andre (-:

Jeg har hele mit liv brugt digte og billedkunst som udtryksform. Jeg er aldeles selvlært og på ingen måde teknisk dygtig. Kunsten er for mig en måde, hvorpå jeg kan cirkulere de mange indtryk og indsigter, som strømmer igennem mig. På et yoga & meditationsophold, i Asisi, Frankrig 2007, fik jeg tildelt det spirituelle navn, Sita. Siden har jeg anvendt det som et såkaldte kunstnernavn. Nogle af mine digte kan læses her på blokken, på forsiden. Her er et link til et af mine digte. Potential.

Ynglings citater:

Christ; ” Seek first the kingdom of God and all you need wll be provided for.”

Buddha; ” The middelway is not grasping, not pushing. There is true nature. Peace that encompass all.”

Sri Nasagardatta; ” I am not talking to an individual. I am talking to consciousness. It is consciousness wich must seek its source.”

Ramana Maharashi; ” The first thought that arises is “I”. All other thoughts follow this “I”. Search by means of a deeply interverted mind wherefrom this “I” arises.”

Rumi; ” I said; What about my heart? God said; Tell me what is in your heart? I said; pain and sorrow. God said, stay with it.”

Adyashanti; ” This aware space, that contration and expansion happens within, this is the know me.. A radiate awakeness.”

Ukendt; ” Love is everything.”

Uddannelsesmæssige baggrund.

Medlem af Psykoterapeut- foreningen. MPF

1992 Social – og sundhedsassistent.

1994 Teater-skole ” Nøddeknækkeren” København.

1992 – 1997 Ansættelse på Bispebjerg- og Rigshospitalet.

1994- 1997 Nordlysmassør ved Nordlys Center i Silkeborg.

2000 – 2001 Studerede psykologi & religion, ved Bath Spa University, Bath UK. Opgave i Carl Rogers og Sikhisme.

2000 – 2001 – Medoversætter af ” Et kursus i Mirakler” ved, Foundation for Inner Peace. Mill Valley, CA, USA.

2003 – 2012 Træning af, det intelligente hjerte, hos Margit Madhurima Rigtrup www. consciousheart.dk

1999-2003 – Certificeret Id- Psykoterapeut & underviser ved ID Academy Ringsted. http://www.idacademy.dk

2007 – 2010 Konsulent ved Majorgaardens familiecenter i Ålsgaarde. Behandlingscenter for misbrug. Fungerende psykoterapeut samt underviser og udvikler, af pilot projekt for arbejdsledige kvinder, vokset op i dysfunktionelle familier samt undervisning af børn og unge i emnerne; Følelser & selvindsigt, konfliktløsning og mindfulness.

2008 – Certified mindfulnes teacher ved, The Expanding Lightcenter, CA.

2005 – 2010  5 Rytmer workshop i Cornwall UK samt div. danseevent.

2018 – Under uddannelse ved FEMININ POWER, Claire Zammit, Ph.D. Proffesional certification traning in facilitation and ledership.

-2018 Div. workshops og seminar, sidst på Vækstcentret i Nørresnede ved Michael Stubberup og Martijn Van beek “Overgange mellem del og helhed i spirituel udvikling. ”

2022- Efteruddannelse hos Diamond Approach- True spirit of the Enneagram with Sandra Maitri and Russ Hudson.

.

Egenterapi og supervision.

1989 – 1995 Tolv trin for voksne børn af alkoholikere og andre dysfuntionelle familier.

1994 – 2018 Længerevarende terapi – og supervisions forløb i; krops-terapi, gestalt-terapi, “Inquiry teknik” ved diamond Approach, A.H. Almass trænede terapeut, id terapi og bodynamik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s